La Comitia Rei Novae és una associació que té l’ànim de difondre cultura des d’un punt de vista nou, obert a tothom que estigui interessat en la història, la filosofia i les humanitats en general. ********************************************** La Comitia Rei Novae es una asociación que tiene la voluntad de difundir cultura desde un punto de vista nuevo, abierto a todos aquellos que estén interesados en la historia, la filosofía y las humanidades en general. ********************************************** The Comitia Rei Novae is an association that has the will to diffuse culture from a different point of view, open to everyone interested in history, philosophy and humanities in general.

14/1/07

EXNOVO I (català)

Ex novo, revista d’història i humanitats. “Comitia rei novae”, Universidad de Barcelona(Barcelona), núm. 1 (febrero, 2005), 157 p., ils. (20 x 15).

Ex Novo, revista d’història i Humanitats nasqué el proppassat curs 2004-2005 en el si de l’associació Comitia Rei Novae de la facultat de Geografia i Història de la universitat de Barcelona. Impel·lida i motivada per l’ànsia de trencar esquemes historiogràfics i amb el renovat afany propi de la joventut que la creada, la sèrie de revistes és una mostra més de l’activitat recercadora de l’alumnat de les facultats d’història en particular i les d’humanitats en general. El seu nom “Ex Novo” evoca el desig d’assolir la novetat però tanmateix el llatí és un esguard al passat en el qual s’inspira.
Aquesta publicació pretén abraçar tota la història de la Humanitat en tots els aspectes que tinguin per objecte la recerca i englobant qualsevulla regió del planeta. Aquest interès per la multidisciplinarietat i la universalitat queda palès al primer número d’Ex Novo on hom pot trobar:
FERRAN ANTOLÍN TUTUSAUS: “La neolitització a Grècia: un interès dels colonitzadors?” (p. 9-28)
Interessant treball centrat en l’aplicació de la paleocarpologia en l’estudi del procés de Neolitització de Grècia, disciplina especialment útil en l’estudi de les fases aceràmiques com aquesta.
ALEXIS SERRANO MÉNDEZ: “Dret, costums i rituals funeraris a Roma entre els segles I-III D.C” (p.10-42)
Estudi a mode de síntesis que i se serveix i relliga l’etimologia, l’arqueologia i les fonts escrites i el dret per descriure les pràctiques rituals romanes en els primers anys del cristianisme.
JAVIER MARTÍNEZ VILLARROYA: “Quetzalcoatl y Heracles” (p. 43-66)
Exposició de paral·lelismes funcionals entre les divinitats grega clàssica Heracles i llatinoamericana precolombina Quetzalcoatl que fan intuir a l’autor la possibilitat de l’existència de contactes transoceànics.
MARIO LÁZARO ORSI: “L’autoritat municipal de Barcelona davant el mal any primer” (p. 67-91)
Suggestiu estudi de les principals mesures preses per part del Consell de Cent de Barcelona davant l’episodi de crisi de 1333. L’estudi es basa en l’epistolari del Consell i clou afirmant que per la forma d’actuar dels consellers en l’àmbit de la crisi provablement aquesta no era aliena a la ciutat i ja arrencava de lluny.
PAU OLMOS BENLLOCH: “La difusió social del patrimoni industrial” (p. 93-104)
Aquest treball reflecteix la realitat actual del patrimoni industrial i es basa per fer-ho en els corrents teórics més recents i en el marc legal tan espanyol com europeu. També presenta propostes innovadores per la preservació del patrimoni industrial.
PABLO DEL HIERRO LECEA: “Historia de la integración europea: Política exterior y seguridad común” (p. 105-121).-
Escrit referent a la política exterior i de defensa de la UE, bàsicament en el vessant militar. Dóna una panoràmica de la seva gènesi històrica i resumeix els mecanismes i estructura de la seva burocràcia.

Finalment aquest primer volum d’Ex Novo es tanca amb una suggestiva entrevista al Dr. Joan Bada Elias.
Alexis Serrano Méndez, membre del consell de redacció d’Ex Novo